– wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej
– demontaż starej instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej
– wykonanie instalacji elektrycznej
– montaż oświetlenia
– montaż gniazdek, włączników itp.